Klostret Zabsang Choekhorling

loading...

Buddhismen är en viktig del av den tibetanska kulturen och är sammanlänkad med hela samhället. Klostret Zabsang Choekhorling i norra Indien invigdes av Dalai Lama 28 april 2014. Det är det enda klostret med traditionen Nyidrak linage. I Tibet är den traditionen utdöd. Dalai Lama tycker att det är viktigt att bevara den, därför stödjer vi klostret. Det är helt unikt att få möjlighet att bo här.

Nyidrak linage har sitt ursprung i Nyingma som är en av de fyra inriktningarna inom tibetansk buddhism. Nyingma är den äldsta skolan och har mer fokus på meditation än de andra inriktningarna Gelug (Dalai Lama, gula hattar), Kagyu och Sakya. Den första Nyidrak Rinpoche (högsta laman) levde samtidigt som den 5e Dalai Lama på 1600-talet. Dagens 7e Nyidrak Rinpoche upptäcktes av Dalai Lama på 90-talet och var då en föräldralös tibetansk 15-årig pojke i Dehradun i norra Indien. Den 6e Nyidrak Rinpoche dog i kinesiskt fängelse.

Shartul Rinpoche, en hög lama som nu driver Zabsang monastery tillsammans med Nyidrak Rinpoche, flydde från Tibet till Indien 1998. Han fick då i uppgift av Dalai Lama att se till att Nyidrak Rinpoche fick utbildning och han fick också i uppgift att bygga Zabsang monastery för att rädda Nyidrak linage från att dö ut. Det var en stor utmaning som också innebar att Shartul Rinpoche måste resa tillbaka till Tibet för att hitta skriftsamlingen som tillhör Nyidrak linage. Han måste också få den tolkad av den mästare i Tibet som kunde den bäst och kopiera alla 21 volymer för att ta med till Indien. Det var inte heller lätt att övertyga den unge Nyidrak Rinpoche att han skulle ta ansvar för att föra sin tradition vidare.

För att bygga klostret Zabsang Choekhorling behövde Shartul Rinpoche finansiering. Han fick tipset att resa till Taiwan där han hittade sponsorer och elever. 2002 köpte han mark och började så småningom bygga klostret. Han fick också elever i Nepal och fick på så sätt mer inkomst. Shartul Rinpoche fick sen visum till Tibet och lyckades få ut kopior på skrifterna. Det tog fem år att skriva in alla 21 volymer eftersom det var svårt att hitta någon som kunde tolka dem. Den stora mästaren i Tibet var 90 år och sjuk. Det fanns också en mästare i Sikkim i Indien men han var 80 år och ovillig att lära ut sina kunskaper. Men 2014, när klostret var färdigbyggt, började äntligen mästaren i Sikkim, Dhodupte Rinpoche, att undervisa. Den 11 april kom 10 000 personer till hans teaching i Sikkim och Shartul Rinpoche fick sen bråttom tillbaka till Zabsang Choekhorling för att förbereda inför Dalai Lamas invigning den 28 april.

I dag är Zabsang Choekhorling hem och skola för närmare 60 munkar, de flesta unga tibetanska pojkar från fattiga familjer i Nepal. Här får de studera buddhismen och Nyidrak linage men också vanliga skolämnen som tibetanska, matematik, vetenskap och även lite engelska. Zabsang Choekhorling är beroende av sponsorer för den dagliga driften av klostret och för att utveckla undervisningen i nya ämnen.

Läs mer om Zabsang Choekhorling här

Se filmen om Zabsang som Rebecka Ahnell har producerat 2013. 
I filmen ser ni Nyidrak Rinpoche och några av de unga munkarna.